Tuesday, 27 March 2012

ASSALAMUALAIKUM


Kenapa kanak-kanak berbohong?     Berdasarkan artikel yang telah saya baca mengenai "Kenapa anak-anak berbohong?", didapati bahawa kanak-kanak berbohong untuk menyelamatkan diri daripada dihukum atas sesuatu perbuatan mereka. Mereka belajar berbohong daripada persekitaran mereka. Sosialisasi yang tidak seimbang akan menyebabkan mereka mudah terpengaruh dan meniru tingkahlaku berbohong. Kanak-kanak belajar melalui pemerhatian dan pengamatan di persekitaran mereka. Orang di sekeliling menjadi model bagi kanak-kanak. Terutamanya ibu bapa, adik beradik dan rakan sebaya mereka. Tingkahlaku berbohong juga akan diteguhkan lagi apabila seseorang itu mencapai tujuannya dengan cara berbohong.


    Kanak-kanak juga berbohong bagi mendapatkan perhatian daripada orang dewasa.Tingkahlaku ini juga tanda bahawa kanak-kanak memerlukan perhatian lebih dan aktiviti yang melebihi jangka masa yang diberikan. Kita perlu bijak dalam menggunakan strategi jangka panjang yang berkesan bagi membina kebiasaan untuk kanak-kanak meningkatkan rasa selamat.  
  Menurut Dr. Chiam Heng Keng, seorang pensyarah psikologi pendidikan dari Fakuiti Pendidikan Universiti Malaya, semua tingkah laku adalah diperolehi semasa kanak-kanak dan ia akan berkembang sempurna sehingga dewasa. Maka berbohong juga merupakan satu daripada tingkahlaku yang didapati semasa kanak-kanak. Sekiranya kanak-kanak selalu berbohong, tingkahlaku berbohongnya akan menjadi satu kebiasaan dan apabila dewasa dia akan membawa bersama-sama tingkahlaku itu.     Ibu bapa perlu memainkan peranan dalam memupuk kesedaran diri kanak-kanak dalam membezakan perkara yang betul dan salah. Apabila kanak-kanak berbohong, Ibu bapa tidak boleh melabelkan kanak-kanak itu sebagai pembohong. Jika tidak mereka akan sukar untuk berkongsi cerita dengan orang dewasa. Ibu bapa perlu mendengar penjelasan kanak-kanak terlebih dahulu.  

No comments: