Saturday, 31 March 2012

Wahai Ibu Bapa berilah nama yang baik-baik bagi anak-anak anda!

     Apabila lahir seorang anak, penghormatan pertama yang diberikan kepadanya ialah menghiasinya dengan nama yang baik. Nama yang baik akan benar terpahat di dalam jiwa sejak pertama kali mendengarnya! Allah s.w.t mewajibkan kita agar memanggil-Nya dengan nama-nama-Nya yang mulia. Jadi menjadi hak anak untuk mendapat nama yang baik-baik.
     
    Rasulullah s.a.w telah memilih nama-nama yang baik untuk para putera baginda. Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah s.a.w bersabda nama yang paling disukai Allah s.w.t ialah Abdullah dan Abdul Rahman.

     Ada beberapa nama yang dimakruhkan oleh Rasulullah s.a.w di antaranya Yasar, Rabah, Nijah dan Aflah. 

    Menjadi tanggungjawab ibu bapa memberi nama-nama yang mempunyai makna yang baik untuk anak-anak. Jadi ibu bapa haruslah mengkaji dahulu nama-nama yang mereka mahu berikan kepada anak-anak.  


     

   sumber: Buku 'Didiklah anak cara Rasulullah s.a.w' karya Muhammad Nur Abdullah Hafiz Suaid.


No comments: